Skip to main content

RSS-материалАбитуриенту

Оголошується набір студентів на 2023-2024 навчальний рік

Вищі Свято-Володимирські православні богословські курси оголошують набір студентів. В даний час на курсах відкриті наступні відділення: денне, вечірнє, заочне, дистанційне та регентсько-співоче.

На денному відділенні – 2 рази на місяць. Процес навчання на цих відділеннях проходить у два етапи: ОСНОВНИЙ (1-й, 2-й та 3-й роки навчання) та ВИЩИЙ (4-й та 5-й роки навчання). На вечірньому відділенні лекції відбуваються 2 рази на тиждень. На заочному відділенні навчання проходить у віддаленому режимі щотижня, по суботах. Термін навчання – 3 роки.

На дистанційному відділенні навчання проходить через інтернет у режимі on-line (з доступом 24 години 7 днів на тиждень), а також за кореспондентською методикою. Навчання на цьому відділенні одноетапне (заняття проходять за академічною програмою вищого духовного навчального закладу, починаючи вже з 2-го семестру). Особиста явка студентів під час вступу та під час навчального процесу не передбачена. Термін навчання – 3 роки. >>> ЗАВАНТАЖИТИ АНКЕТУ для вступу. Перейти  >>> ДО САЙТУ.

На регентсько-співочому відділенні заняття з спецпредметів проводяться 2 рази на тиждень (у вечірній час), а з богословських дисциплін 2 рази на місяць (по суботах). Строк навчання на даному відділенні - 2 роки.

На курси приймаються особи православного сповідання (віком – крім дитячої групи – з 15 років) незалежно від місця їхнього проживання та громадянства. Для вступу на курси надаються основні документи: 

 • прошення на ім'я ректора ВСВПБК;
 • копія документа про освіту;
 • фотографія (3x4 см) та/або фотографія в електронному вигляді;
 • автобіографія;
 • рекомендація парафіяльного священика чи архієрея (по можливості);
 • копія ставленницької грамоти (для священнослужителів);
 • заповнена анкета абітурієнта (завантажити).

Вступні іспити не проводяться. Набір та зарахування здійснюється протягом усього року на основі поданих документів. Навчальний план передбачає складання випускних іспитів та написання дипломної (курсової) роботи. Після закінчення курсів видається диплом (свідоцтво) церковного зразка. Ректор курсів протоієрей Владислав Софійчук. >>> ЗАВАНТАЖИТИ ОГОЛОШЕННЯ

Телефони для довідок: 
Денне, вечірне, заочное відділення: +38 (098) 278-83-50: +38 (050) 351-26-30  (Людмила Василівна);

Дистанційне відділення (телефон і вайбер): +38 (093) 549-44-62 (Олексій Михайлович) 

 

Благодійність

Наши  курси є недержавними, тому не фінансуються з бюджету, а існують за рахунок пожертв благодійників. На утримання будівель, придбання меблів та оргтехніки, а також хостинг та розробку та проведення курсів потрібні певні кошти.

Багато студентів є дорослими людьми, тому цілком природно розглядати їх благодійні внески як посильний внесок у загальноцерковну справу. Таким чином, у нас передбачені мінімальні внески, які ми просимо вносити кожен семестр: на денному, заочному та вечірньому відділеннях - 1500 грн., на дистанційному - 1750 грн. На регентсько-співочому відділенні мінімальний внесок становить - 1800 грн. (без вивчення богословських дисциплін) чи 2500 грн. (з вивчення останніх). Жителі іноземних держав можуть робити перекази у своїй національній валюті. Внески необхідно робити одним платежем на початок занять. На дистанційному відділенні початкові внески здійснюються після проходження безкоштовного "Ознайомчого курсу" та пробних занять з "Введення в історію Вселенської Церкви".

Питання пов'язане зі внесками можна вирішити в індивідуальному порядку, звернувшись до кураторів та секретарів відділень. Телефони зв'язку вказані в розділі "Контакти".

Перелік предметів та дисциплін на вечірньому та заочному відділеннях

 

Предмети дистанційного інтернет відділення дивіться за цім  ПОСИЛАННЯМ

 

ВЕЧІРНЄ ВІДДІЛЕННЯ

 

І КУРС

 

 

 

 

 

 

ІІ КУРС

1 семестр:

  • Біблійна історія Старого Завіту 
  • Святе Письмо Нового Завіту
  • Катехизис
  • Загальноцерковна історія
  • Сектознавство
  • Введення в літургійне богослов'я

2 семестр:

  • Святе Письмо Нового Завіту
  • Патристика
  • Сектознавство
  • Моральне богослов'я
  • Основи церковного мистецтва
  • Загальноцерковна історія


1 семестр

  • Святе Письмо Старого Завіту
  • Святе Письмо Нового Завіту
  • Догматичне богослов'я
  • Православна антропологія

 

 2 семестр

  • Святе Письмо Старого Завіту
  • Догматичне богослов'я
  • Загальноцерковна історія
  • Православна педагогіка +
  • Культура сімейних стосунків
ІІІ КУРС IV КУРС

1 семестр

  • Літургіка (Статут)
  • Порівняльне богослов'я
  • Основне богослов'я
  • Введення в Церковно-слов'янську мову
  • Основи риторики

2 семестр

  • Основне богослов'я
  • Канонічне право
  • Патрологія
  • Історія Православ'я на Русі
  • Соціальна концепція УПЦ

1 семестр

  • Місіологія
  • Історія Східних Церков
  • Історія філософії
 •  


2 семестр

  • Патрологія
  • Еклезіологія
  • Моральне богослов'я
V КУРС ФАКУЛЬТАТИВИ

1 семестр

  • Візантологія
  • Моральне богослов'я
  • Введення у грецьку мову

2 семестр

  • Аскетика
  • Біблійна архіологія
  • Текстологія Нового Завіту
  • Соціальна робота Церкви
  • Вікова педагогіка
  • Церква та медицина
  • Пастирське богослов'я
  • Пастирська психіатрія
  • Пастирський етикет
  • Есхатологія
  • Біоетика
  • Нові релігійні рухи
   

ЗАОЧНЕ ВІДДІЛЕННЯ

І КУРС


ІІ КУРС

1 семестр

  • Біблійна історія Нового Завіту
  • Катехизис
  • Літургіка

2 семестр

  • Святе Письмо Нового Завіту
  • Догматичне богослов'я
  • Загальноцерковна історія

1 семестр

  • Святе Письмо Старого Завіту
  • Загальноцерковна історія
  • Історія Православ'я на Русі
  • Православна антропологія

 2 семестр

  • Святе Письмо Старого Завіту
  • Моральне богослов'я
  • Сектознавство

ІІІ КУРС
ФАКУЛЬТАТИВИ

1 семестр

  • Літургіка (Статут) +
  • Введення в церковнослов'янську мову
  • Основне богослов'я
  • Патрологія

2 семестр

  • Святе Письмо Нового Завіту
  • Порівняльне богослов'я
  • Канонічне право

 


 

Примітка: Слухачі заочного відділення, які успішно закінчили III курс і бажають продовжити навчання на вищому етапі (IV, V курси), продовжують навчання за програмою вечірнього відділення (див. вище).

Порядок підготовки та захисту випускної кваліфікаційної роботи

В

ідповідальність за забезпечення всіх студентів темами випускних кваліфікаційних робіт несуть завідувачі відділень.

Зразкові теми випускних кваліфікаційних робіт повідомляються студентам за рік до призначеного терміну захисту. Студенти обирають теми робіт із числа запропонованих або пропонують власну та погоджує її з викладачами.

Затвердження тем випускних кваліфікаційних робіт, терміни захисту встановлюються на засіданні відділення, що випускає, на початку останнього семестру.

Термін підготовки та захисту роботи продовжується не більше ніж на один рік, якщо випускна кваліфікаційна робота студента не отримала схвалення керівників відділення.

Студенти допускаються до захисту випускної кваліфікаційної роботи:

 • за відсутності академічних заборгованостей;
 • за позитивного рішення керівництва відповідного відділення;
 • за наявності звіту про навчальну практику (якщо вона передбачена навчальним планом програми).

Повторна підсумкова атестація студента при отриманні незадовільної оцінки проводиться через один рік.

Порядок навчання та атестації

ВСВПБК здійснюють процес навчання на чотирьох відділеннях – вечірньому, заочному, дистанційному та кореспондентському навчанні. Курси дають можливість здобути освіту двох рівнів: основний рівень (перший, другий та третій роки навчання) та вищий рівень (четвертий та п'ятий роки навчання). Після кожного етапу студент може завершити навчання на ВСВПБК, отримавши диплом, що свідчить про закінчення відповідного рівня навчання.

На вечірньому відділенні заняття проводяться з 18.30 до 20.30 у вигляді лекцій та семінарів. На першому курсі – тричі на тиждень, на другому та третьому курсах – двічі на тиждень. На заочному відділенні заняття проводять по суботах двічі на місяць. Відділення дистанційного навчання проводить навчання, використовуючи можливості комунікації засобами Інтернету, забезпечуючи викладачам, співробітникам та студентам ВСВПБК єдиний авторизований доступ до навчальних ресурсів.

З другого курсу студент обирає спеціалізацію подальшого навчання. Спеціалізація проводиться у трьох напрямках – богословський, педагогічний, місіонерський.

Програма навчання формується із предметних модулів, об'єднаних у предметні блоки. Склад предметних блоків, порядок їх вивчення та рекомендований порядок освоєння предметів усередині кожного блоку визначається додатком до навчального плану за конкретною програмою.

Предметні блоки вивчаються у суворій послідовності. Допуск слухача до вивчення чергового предметного блоку здійснюється на підставі результатів навчання за предметними модулями попереднього блоку. Умови допуску до навчання за черговим предметним блоком визначаються у додатку до навчального плану за конкретною програмою.

Для кожної навчальної групи складається графік навчання на період освоєння програми. Графік складається на підставі додатку до навчального плану завідувачем відповідного відділення професійної підготовки та затверджується ректором ВСВПБК.

Вивчення кожного предметного модуля передбачає навчання та атестацію. Навчання за предметним модулем контролюється за результатами поточної атестації. Види та форми поточної атестації визначаються робочою програмою за предметним модулем.

До атестації за предметним модулем студент допускається за підсумками поточної перевірки знань. Форма проміжної атестації визначається викладачем предметного модуля.

У разі незадовільної атестації за предметним модулем студент має можливість повторного проходження проміжної атестації. У разі повторного незадовільного складання слухачем іспиту для прийому другого перескладання радою ВСВПБК формується атестаційна комісія. Умови, порядок та встановлені терміни перескладання доводяться до студента куратором групи.

Студент має право одноразового перескладання оцінки «задовільно» за предметним модулем після закінчення вивчення предметного блоку та за наявності не більше двох задовільних оцінок за всіма предметними модулями блоку. Для прийому перездавання радою ВСВПБК формується атестаційна комісія. Умови, порядок та встановлені терміни перескладання доводяться до студента куратором групи.

Студенту за наявності поважних причин надається можливість тимчасово перервати навчання на період до 1 року, але не більше ніж 2 рази за весь період навчання.

Документи про здобуту освіту

Курси дають можливість здобути освіту двох рівнів: основний рівень (перший, другий та третій роки навчання) та вищий рівень (четвертий та п'ятий роки навчання). За бажанням студента після кожного етапу, учень може завершити навчання на ВСВПБК, отримавши свідоцтво або диплом церковного зразка про закінчення відповідного рівня навчання.

Владислав Софийчук

Після закінчення навчання на ВСВПБК випускники з вищою світською освітою мають змогу пройти двотижневі курси підвищення кваліфікації у напрямі викладання духовно-моральних дисциплін у школі та отримати відповідний диплом державного зразку.

Облако тегов


Апологетический центр

Православное христианство.ru. Каталог православных ресурсов сети 
интернет

Premium Drupal Themes by Adaptivethemes